Webbutvecklare WordPress / PrestaShop

Kontaktuppgifter

Ladda upp CV / Personligt Brev

Personligt Brev

CV

Tidigare Projekt

Nördiga som vi är så har vi knåpat ihop ett WordPress Quiz som är frivilligt

1. Kunden vill lista dom top 10 mest lästa blogginläggen. Hur skulle du lösa detta?

2. Kunden vill ha en specialfunktion på sin hemsida där användare kan registrera sig via frontend. I backed vill kunden lista alla som registrerat sig och visa namn, e-postadress samt registreringsdatum.

3. Vad får du ut i $the_query baserat på följande kod?

$args = array(
        "post_type" => "ordrar",
        "posts_per_page" => -1,
”post_status” => ”published"
);
$meta_query_args = array(
        'relation' => 'AND',
        array(
            'key' => 'delivery_date',
            'value' => date("Y-m-d", time()),
            'compare' => '=',
            'type' => 'DATE'
        ),
        array(
            'key' => 'type_of_orderer',
            'value' => "private",
            'compare' => '='
        )
    );
    $args["meta_query"] = array($meta_query_args);
    $the_query = new WP_Query($args);

4. När kan det vara bra att använda flush_rewrite_rules(); ?

5. Hur gör du för att lägga till ett javascript enligt WordPress standard?